Bach Bloemen Remedies

Dr. Edward Bach

Dr. Edward Bach Edward Bach,
geboren in 1886 in Moseley, nabij Birmingham.

Gedreven door zijn verlangen om lijdende mensen daadwerkelijk te helpen studeerde hij klassieke geneeskunde en specialiseerde zich vervolgens in de bacteriologie, immunologie en chirurgie. Werkzaam in het Londens Academisch Ziekenhuis ontwikkelde hij als eerste een vaccin tegen de kwalijke darmziekte ‘disenterie’. Eens verbonden met het Londense Homeopatisch Ziekenhuis ontwikkelde hij dit vaccin tot de 7 Bach-nosoden, die tot op vandaag nog steeds gebruikt worden.

De klassieke geneeskunde bevredigde hem niet helemaal omdat ze zich enkel bezig hield met de symptomen, de ziekte, en niet met de mens in zijn geheel, noch hoe hij bijvoorbeeld zijn ziekte beleeft of wat mogelijk de aanleiding ervan is geweest. De homeopathie kwam hieraan in zekere mate tegemoet. Maar nadat hij in 1930 ontslag had genomen in het Homeopatisch Ziekenhuis, zette hij zijn onderzoekswerk verder. Hij bestudeerde de plantenwereld en definieerde 38 archétypische disharmonische houdingen of emoties waarvoor hij één voor één de verschillende bloemenremedies vond: de 38 Bach Bloemen Remedies.

In zijn praktijk merkte hij dat, wanneer hij de patiënten behandelde naar houdingen en hun emoties, hij niet alleen hun ongelukkig gevoel maar ook hun fysieke last verlichtte, waardoor het natuurlijke potentieel aan genezende kracht van het lichaam gedeblokkeerd werd.

Het verhaal van Dr. Bach is dus niet enkel een verhaal over remedies of druppeltjes, het is vooral een verhaal over ‘levenskwaliteit, groei en bewustwording’.

Hoewel niet zo oud geworden, heeft hij dank zij een onvermoeibaar doorzettings-vermogen, zijn zelfstandig oordeel, zijn relativerende humor en de zowel morele als daadwerkelijke steun van medewerkster Nora Weeks, zijn levenswerk kunnen voltooien.

In het boek ‘De medische ontdekkingen van Dr. Edward Bach’ geeft Nora Weeks een  boeiend relaas van zijn leven en werk.

Zijn werk wordt vandaag verder gezet door het Dr. Edward Bach Centrum in Engeland.

De belangrijkste inzichten en resultaten heeft hij neergeschreven in twee kleine boekjes: ‘Heal Thyself’ en ‘The twelve Healers and other Remedies’. In het Nederlands zijn deze beide boekjes vervat in het boek ‘Genezing door bloemen’.

Over de hele wereld zijn advies- en opleidingscentra gevestigd die het werk van Dr. Edward Bach in zijn eenvoud en authentieke waarde verspreiden. In Vlaanderen is dat vzw De Walnoot.
De Walnoot Hanendreef 135, B-2930 Brasschaat, tel. 03/653.47.53  -  Copyright © 2009 De Walnoot vzw