Bach Bloemen Remedies


Kalender Ga naar onze cursuskalender voor een overzicht van alle cursussen
bach

Om te leren werken met de Bach Bloemen Remedies bestaan vandaag in Vlaanderen erkende cursussen. Van het hierna beschreven cursusprogramma, waarvan het overgrote deel reeds meer dan vijfentwintig jaren overal in Vlaanderen wordt georganiseerd, maken de Basiscursus, de Oefendag, de Basis Difference Day en de Consulentenvorming deel uit van het Bach International Education Programme (BIEP) en zijn erkend door de Dr. Edward Bach Foundation, de educatieve afdeling van het Dr. Edward Bach Centre Engeland.
Dit internationale opleidings-programma bestaande uit drie niveau’s wordt in Vlaanderen georganiseerd door vzw De Walnoot.

De cursussen zijn erop gericht zelfstandig met de Bach Bloemen Remedies te leren werken in je dagelijks leven en in je werk.

Uit ervaring blijkt dat, om te leren werken met de Bach Bloemen Remedies, deelname aan daartoe gekwalificeerde programma’s onontbeerlijk is.

Als er aan onze opleidingen rond de Bach Remedies een certificaat van het Bach Centre verbonden is, dan wil dat zeggen dat wij ervoor gekozen hebben om met onze opleidingen het gedachtengoed van Dr. Bach te onderschrijven en dat we in heel ons werk met de Bach Remedies daaraan willen beantwoorden.
De bijzonderste basisgedachten in zijn werk zijn:
- oproepen tot zelfverantwoordelijkheid in onze gezondheid, bewustwording en verandering;
- verantwoordelijkheid nemen voor en leren beheren van onze gevoelens en gedachten;
- beseffen dat gezondheid ons geboorterecht is want het is ingeschreven in het Scheppingsplaan;
- ons realiseren dat we op deze Aarde zijn om te leren en te evolueren, waarvoor het leven op Aarde onder andere bij middel van de Universele Wetten ons ook alle mogelijkheden en steun biedt;
- trouw zijn aan je eigen innerlijk weten en je eigen roeping;
- groei en verandering vraagt het durven in vraag stellen en zo nodig loslaten van oude overtuigingen, denk- en gewoontepatronen;
- het erkennen van de energetische component van het leven, van onszelf. We ‘zijn’ niet ons lichaam;
- erkennen dat we allen gelijkwaardig zijn, boven cultuur, ras of religie en ieders bijdrage is wezenlijk belangrijk voor het geheel.

Als we vandaag al iets begrepen hebben van de grote veranderingen waar we in deze komende Nieuwe Tijd voor staan, dan zijn het volgens ons precies deze door Dokter Bach beschreven basisgedachten die ons daarbij zowel als individu, als groep of gemeenschap, als Aardbewoner zullen kunnen helpen. We zijn in de laatste decennia terecht gekomen in een hogere trillingsfrequentie die op alle niveaus zijn uitwerking zal hebben en ons eigen denken, de politieke en maatschappelijke structuren, de economie en de financiële wereld, de geneeskunde sterk zal beïnvloeden en veranderen.
Niet enkel deze basisinzichten maar ook de Bach Remedies zelf kunnen in deze periode van grote veranderingen bijzonder van dienst zijn. Het is dus niet toevallig dat de Bach Remedies stilaan meer en meer tevoorschijn komen en in vele huisgezinnen een vaste plek gekregen hebben. En niet toevallig ook is het werk van Dr. Bach op alle niveaus ten zeerste gekenmerkt door eenvoud en harmonie, aspecten of waarden die vaak ver zoek geraakt zijn in ons eigen leven en hoe we onze samenleving hebben vorm gegeven, en gaandeweg vervulling, geluk en gezondheid in de weg staan.

 

Annuleringsbeleid
Bij annulering binnen de maand voor de aanvang van de cursus wordt 25 € ingehouden voor administratieve kosten. In geval van annulering in de laatste week voor de aanvang van de cursus wordt geacht de helft van het totale cursusgeld te betalen.
Bij afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging wordt het ganse cursusgeld aangerekend.
Indien de cursus onverwacht niet kan doorgaan, wordt het reeds betaalde cursusgeld onmiddellijk en integraal terugbetaald.

De Walnoot Hanendreef 135, B-2930 Brasschaat, tel. 03/653.47.53  -  Copyright © 2009 De Walnoot vzw