Energetische Antropologie

Energetische Antropologie van Professor J.T.Zeberio

We zijn nuchter geworden, denkende mensen en zeker niet licht-gelovig.
Angstaanjagende of beschuldigende moraliserende verhalen hebben hun aantrekkingskracht verloren.
Ook het wollige intuïtieve sfeertje kan maar matig meer bekoren.
Gebleven is de openheid voor het wonder van de werkelijkheid en de grote vragen zoals:
waarom zijn we hier, waar gaan we heen, wat is het doel van het leven zelf, hoe moreel handelen, wat geeft vervulling,
zijn vrijheid, liefde en geluk meer dan na te jagen illusies, …? Om van vreugde en schoonheid nog maar te zwijgen.

Tegen die achtergrond zijn de vaststellingen en inzichten van de Argentijnse ontdekker en onderzoeker professor Zeberio een werkelijke verademing.

Hij behaalde een licentie in wiskunde en fysica, was doctor in de filosofie en verdiepte zich verder in psychologie, antropologie en geneeskunde.
Hij was bovendien uitgerust met een uitzonderlijk waarnemingsvermogen om de energetische structuur achter de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid te zien, te beschrijven en in beeld te brengen.
Deze onderzoeksmethode maakt hem ook kwetsbaar in de ogen van die wetenschapper die de eigen voorlopige wijze van kijken
en de daaruit voortvloeiende bevindingen ziet als absolute grens voor waarheid en werkelijkheid.

Wat ons desondanks toch overtuigt, weliswaar met een blijvende kritische reflectie, is de vaststelling dat zijn fenomenologische beschrijving van de dieperliggende energetische werkelijkheid

  • niet in tegenspraak is met de hedendaagse wetenschappelijke inzichten, ja deze zelfs eerder verbreedt en verdiept,
  • en bovendien reële impulsen geeft tot creatieve vrijheid, schoonheid, liefde en hoge moraliteit.

Verademend is vooral dat het gaat om een nuchtere beschrijving van hoe en waarom iets is zoals het is en wat gevolgen zijn, zonder opgeheven vingertje of dwingende aanwijzingen voor het eigen handelen. Het gaat integendeel om een vanzelfsprekend respect voor ieders individuele vrijheid en volle verantwoordelijkheid, voorbij bestaande godsdienstige benaderingen. Met andere woorden:
inzichten die helpen leven, materiaal om toekomst mee te maken. Alleen al daarom vinden we het meer dan de moeite om mensen hiermee kennis te laten maken.

In de cursus ‘Het leven zoals het is’ krijg je een grondige inleiding op de ‘Energetische Antropologie’ van Professor J. T. Zeberio.

De volledige neerslag van zijn werk is te vinden in de 2 boekdelen ‘De Wetten van de Scheppende Evolutie’.
Verder schreef J. T. Zeberio in verhaalvorm een kosmogonie ‘En de wereld begon’.

J. T. Zeberio is tevens grondlegger van de Energofonie, een samengaan van oefeningen met klanken en houdingen met een herstellende invloed op de energetische cellen van het lichaam.

De Walnoot Hanendreef 135, B-2930 Brasschaat, tel. 03/653.47.53  -  Copyright © 2009 De Walnoot vzw