Bach Bloemen Remedies

< terug

BACH & CHINESE VIJF ELEMENTENLEER

5 elementen In de loop van de geschiedenis zijn er altijd denkers geweest die zich afvroegen hoe en vooral waardoor menselijke lichamen ziek kunnen worden.

Zo zien we op geregelde tijdstippen therapiemethoden ontstaan die een antwoord pogen te bieden op die twee belangrijke vragen. Het oude Egypte, China, India, Arabië, Perzië, Midden- en Zuid-Amerika, nog later de Grieken en Paracelsus in de 16de eeuw kenden geneeswijzen die soms blijk gaven van een anatomische en fysiologische kennis die ons vanuit de klassieke Westerse geneeskunde met verstomming slaan.

Zoals in alle oude geneeswijzen is ook in de Traditionele Chinese Geneeswijze (TCM), de leer van de elementen, de poort tot het inzicht in het proces van ziekte en gezondheid.
Al die geneeswijzen zijn in de loop van de eeuwen verfijnd door de methoden, de redeneringen en de technieken telkens aan te passen aan de evoluerende levensomstandigheden, de evoluerende biologische lichamen en de evenzeer evoluerende menselijke wezens. Niet omdat de oorspronkelijke grondleggers verkeerd waren in hun visie maar omdat om het even welke therapeutische methode nooit volledig, noch volledig àf kan zijn.
Zo zien we ook in de medische geschiedenis dat geneeswijzen zich gaan inspireren op bestaande geneeswijzen of dat ze er een toegevoegde waarde aan geven.

De Oud-Indische Ayurveda vertoont veel overeenkomsten met de Oud-Chinese fytotherapie maar verfijnt de technieken om planten en mineralen te verwerken.
De homeopathische principes van Hahnemann vertonen dan weer veel gelijkenissen met de Ayurvedische geneeskunde, maar verfijnt nogmaals het verdunnen van planten en mineralen.
Dr. Edward Bach, zelf arts en homeopaat vertrekt meteen van nog hogere verdunningen, nl. de etherische of fijnstoffelijke materie van een plant.

Dit betekende een niet te onderschatten toegevoegde waarde aan de homeopathische inzichten, zonder daarom afbreuk te doen aan wat dokter Bach bij Hahnemann opgestoken had.
Het is interessant om vast te stellen dat zowel de homeopathie als de behandeling met Bach Bloemen Remedies vertrekken van de mentaal-emotionele benadering van levenssituaties om te bepalen welk therapeutisch middel (bv.: Bach remedies) best geschikt is in de poging om opnieuw harmonie te creëren.
Even interessant is de ontdekking dat de Oude Chinezen, via hun Vijf Elementenleer al wisten dat vijf groepen mentaal-emotionele onevenwichten de energiestroom in evenveel koppels meridianen stoorden en dus uiteindelijk een tiental fysische organen ziek maakten.

Het werken met Bach Bloemen Remedies en de Vijf Elementenleer hebben dus een gemeenschappelijke noemer onder de vorm van de mentaal-emotionele toestand van de mens.
Het is dan ook logisch dat er een verband moet bestaan tussen de conditie van de organen en de mogelijks te suggeren Bach Bloemen Remedies. Daarom is de idee gerijpt om de voorschrijfgegevens van elke remedie te toetsen aan de vijf groepen psychologieën van de Chinese Vijf Elementenleer.

Na lange objectieve studie - door Anita Van Broeck en Eric Desmadryl -  konden de 38 remedies ingedeeld worden in vijf groepen die inderdaad overeenkomen met de vijf elementen. Dit is niet verwonderlijk, want de Vijf Elementenleer is een, uit de yin-yanglogie stammende universele wetenschap, toepasbaar op alle aspecten van Zijn, dus ook op de behandeling met Bach Bloemen Remedies.

Voorwaarde tot deelname: voor de Chinese Vijf Elementenleer is geen voorkennis vereist; voorkennis is wèl vereist van de Bach Bloemen Remedies.

Plaats: De Walnoot vzw - Ruimte voor Levenkunst
             Hanendreef 135, 2930 Brasschaat

Datum: weekend 28 - 29 september 2024, van 9u tot 17u: Inschrijven

Cursusprijs: 250 €

Begeleiding: Anita Van Broeck en Jef Strubbe

< terug

De Walnoot Hanendreef 135, B-2930 Brasschaat, tel. 03/653.47.53  -  Copyright © 2009 De Walnoot vzw