Andere occasionele verhalen

 

 

Een virtuele reis doorheen de verschillende dimensies

We leven hier op Aarde in de 3° dimensie.
Maar naast deze 3° dimensie zijn er nog vele andere dimensies. Elks met een eigen bewustzijnstoestand. Want een dimensie is geen gebied dat je binnentreedt. Het is een bundeling van trillingen die behoren tot de energieën van bepaalde verworvenheden, zoals liefde, vertrouwen, mededogen, enz.

We gaan tijdens deze dag in op de verschillen tussen die trillingen en op de verschillende manieren waarop die energieën zich uiten in de respectievelijke dimensies.

Naast een reis in vogelvlucht doorheen de dimensies gaan we vooral in op ‘de grote verschuiving’ die we met z’n allen aan het realiseren zijn.
Bijgevolg zullen we extra aandacht besteden aan de 3°, 4° en 5° dimensie.

Bedoeling van deze dag is, naast het inzichtelijk karakter, ook praktische tools aangereikt te krijgen om onszelf op te t(r)illen. Zodoende kunnen we de ‘grote sprong’ vol vertrouwen maken.

Begeleiding: Anita Van Broeck

Data: zondag 7 april 2019, 9.30u tot 17.00u

Prijs: 95 €

Locatie: De Walnoot vzw - Ruimte voor Levenskunst, Hanendreef 135, Brasschaat

Info & Inschrijven: Inschrijven kan door je telefonisch (03/653.47.53) of per E-mail
aan te melden in De Walnoot en door 45 € voorschot over te schrijven op rekening
van De Walnoot BE42 0011 9789 7254 met vermelding van je naam en cursusdatum.


Cyclus ‘Universele Wetmatigheden’

a.d.h.v. het boek van Maria de Vries ‘De hele Olifant in beeld’

Met elkaar stilstaan bij en ons verdiepen in de 7 Universele Wetmatigheden kan aanzienlijk helpen om de werkzaamheid ervan makkelijker te herkennen in ons dagelijks leven.

Naast het inzichtelijk aspect van deze samenkomsten is het dus ook de betrachting om onze daadkracht zodanig te prikkelen waardoor we deze spirituele inzichten kunnen omzetten in de praktijk! Dat de theorie a.h.w. ‘handen en voeten’ krijgt.

Zo leren we gaandeweg te “Leven met de wetten van de Schepping mee”,
in overeenstemming met onze diepste hunker (ons Zielendoel!) én in harmonie met het grotere geheel.

En dit alles net nú, in deze boeiende overgangsperiode waarin zoveel nieuws (her-)ontdekt en begrepen wordt en grote paradigma-verschuivingen plaats vinden.

Vandaar dat het een bijkomende uitdaging is voor ons om, naast het begrijpen van de essentie van elke specifieke universele wetmatigheid, ook de recente wetenschappelijke toepassingen eens onder de loep te nemen.
NIET om specialisten te worden, noch om die theoretische kennis enkel met onze ratio te doorgronden.
WEL omdat inzicht in de wetenschappelijke waarnemingen soms een meerwaarde kan betekenen om ‘de innerlijke rijkdom’ (essentie) die elke wetmatigheid bevat, nog beter te kunnen integreren in ons dagdagelijks leven.

Het is dus niet de bedoeling dat we door het lezen van het boek ‘slimmere’ mensen worden, maar dat we ‘mooiere’ mensen kunnen worden en samen de wereld een ietsje mooier kunnen maken.

Er is geen enkele voorkennis vereist, maar om een optimale uitwisseling mogelijk te maken vragen we om ter voorbereiding voor elke samenkomst, het hoofdstuk van de betreffende Wet grondig gelezen te hebben.


Data: 8 vrijdagnamiddagen, telkens van 13.30u tot 19.30u

23/11/18 Wet Van Eenheid
14/12/18 Wet Van Overeenstemming
11/01/19 Wet Van Trilling
01/02/19 Afgeleide Wetten Van de Wet Van Trilling
22/02/19 Wet Van Polariteit
22/03/19 Wet Van Ritme
26/04/19 Wet Van Oorzaak en Gevolg
24/05/19 Wet Van Dynamische Balans

Begeleiding: Anita Van Broeck

Plaats: De Walnoot - Ruimte voor Leven kunst, Hanendreef 135, 2930 Brasschaat

Prijs: 85 € per samenkomst

Inschrijven:
- door je aan te melden via E-mail levenskunst@dewalnoot.be én de betaling van een voorschot van 85 € op rek. BE42 0011 9789 7254 van De Walnoot, met vermelding van jouw naam en de cursusdatum.
- Aangezien elke wet verder bouwt op de vorige, schrijf je in voor de ganse reeks. Je kan echter wel gespreid betalen. Elke samenkomst, inclusief de eerste, betaal je voor de volgende. Aangezien je reeds een voorschot betaalde bij inschrijving moet er dus op de laatste samenkomst niet meer betaald worden.

 

SPREKEN van hart tot hart
Verbindende Communicatie

met Peggy Quaaden, gecertificeerd trainer NVC

Verloopt de communicatie tussen jezelf en anderen niet zoals je het zelf graag zou willen en wil je die graag verbeteren?
Wil jij leren hoe je het beste in jezelf boven kunt halen zodat vrije wil, compassie en plezier meer deel uitmaken van je leven?
Wil je leren hoe je in verbinding kunt komen en blijven met jezelf en de ander, ook op momenten dat het soms spannend wordt?
Wil jij andere, gezondere, manieren leren om met jezelf en met anderen om te gaan?
Wil je leren begrijpen wat er in jezelf en/of in je gesprekspartner(s) leeft?

Tijdens deze tweedaagse introductietraining wordt uitgebreid aandacht besteed aan:
- Het model voor Verbindende-Geweldloze Communicatie zoals dat werd ontwikkeld en verfijnd door Dr. Marshall Rosenberg (www.cnvc.org).
- In contact komen met wat er werkelijk in jezelf leeft en hoe je dat kan uitdrukken.
- Helder krijgen wat er in de ander leeft en ontdekken dat er andere manieren mogelijk zijn om de ander te horen.

Dit is een tweedaagse training voor iedereen die een begin wil maken met het leren van Verbindende Communicatie.

Inhoud

• Kennismaking met het gedachtegoed en korte biografie van de grondlegger Marshall Rosenberg
• Voorstellen van theoretisch kader door middel van interactie met de deelnemers, gevolgd door het praktisch inoefenen van de diverse stappen van het model.
• Voorstellen van de metaforen, de giraf en de jakhals.
• Inzicht in leven-vervreemdende taalpatronen.
• Mogelijkheid tot persoonlijke groei door middel van het werken met eigen situaties in kleine groepjes.

Na afloop van de training ontvang je een deelname-certificaat en deze introductietraining geeft de mogelijkheid om je verder te bekwamen in dit gedachtegoed.

Praktisch

Datum: 15-16 mei 2019, van 9.30u tot 17u

Plaats: De Walnoot - Ruimte voor Levenskunst, Hanendreef 135, 2930 Brasschaat

Prijs: 205 €

Inschrijven: door je aan te melden via E-mail levenskunst@dewalnoot.be én de betaling van een voorschot van 90 € op rek. 001-1978972-54 van De Walnoot, met vermelding van jouw naam en de cursusdatum.

Begeleiding: Peggy Quaaden, gecertificeerd trainer in Geweldloze Communicatie, aangesloten bij CNVC, en bezielster van Groei-Natuurlijk (www.groei-natuurlijk.be)


LUISTEREN van hart tot hart
Verbindende Communicatie

met Peggy Quaaden, gecertificeerd trainer NVC

Empathisch luisteren en verbinding maken, begrippen die je meer en meer hoort.
Maar wat houdt dat nu eigenlijk in?

Tijdens deze vorming leer je omgaan met moeilijke boodschappen op een empathische manier. De ander horen in wat hij of zij werkelijk zegt en op die manier nieuwe mogelijkheden ontdekken om te reageren.

Heb jij al een introductie-tweedaagse gevolgd en wil je je graag verder bekwamen in Verbindend/Geweldloos Communiceren? Wil jij graag meer leren over empathie? De taal van de Giraf leren toepassen? Leren horen wat er niet gezegd wordt met als doel de ander en jezelf beter te begrijpen en verbinding te creëren?

Empathisch leren omgaan met jezelf en de ander staan centraal tijdens deze twee dagen.
Je krijgt de gelegenheid om volop te oefenen met eigen voorbeelden en situaties. Een aanrader voor wie zich verder wil bekwamen in Verbindende/Geweldloze Communicatie!

Inhoud Verdiepingsmodule 1: ‘Empathie en Mededogen’

• Opbouwen van het theoretisch kader
• Het schetsen van de drie keuzes: empathisch luisteren, eerlijk uiten en mijn binnenwereld
• Theorie empathisch luisteren
• Aanleren en toepassen 4 oren luisteren
• Theoretische- en praktijkoefeningen in kleine groepjes in empathisch luisteren
• Hoe kan je omgaan met moeilijke boodschappen? Aanleren en inoefenen van een eerste zelf-empathie-proces
• Het aanleren en inoefenen van een giraffe-dialoog dmv verschillende oefeningen.

Na afloop van de training ontvang je een certificaat van deelname.

Mogelijk vervolgtraject

Als je Verbindend Communiceren wil integreren in je leven zodat het een automatisme voor je kan worden om op deze manier te gaan denken en handelen dan kan je na deze training deelnemen aan de Jaartraining ‘Verbindend Communiceren, op een natuurlijke wijze groeien in gezonde relaties’.

Praktisch

Datum: 13-14 februari 2019, twee dagen telkens van 9.30u tot 17u

Plaats: De Walnoot - Ruimte voor Levenskunst, Hanendreef 135, 2930 Brasschaat

Prijs: 205 €

Inschrijven: door je aan te melden via E-mail levenskunst@dewalnoot.be én de betaling van een voorschot van 90 € op rek. 001-1978972-54 van De Walnoot, met vermelding van jouw naam en de cursusdatum.

Voorwaarde tot deelname: om vruchtbaar te kunnen deelnemen aan deze verdiepings-tweedaagse is het nodig vooraf een Introductie-tweedaagse Geweldloze Communicatie gevolgd te hebben.

Begeleiding: Peggy Quaaden, gecertificeerd trainer in Geweldloze Communicatie, aangesloten bij CNVC, en bezielster van Groei-Natuurlijk (www.groei-natuurlijk.be)


LEVEN van hart tot hart
Verbindende Communicatie

met Peggy Quaaden, gecertificeerd trainer NVC

Ben jij geïnspireerd door de mogelijkheden die Verbindend Communiceren je biedt om een gezonde relatie te kunnen ontwikkelen met jezelf zodat je groeit in meer zelfvertrouwen, zelfacceptatie, eigenwaarde, innerlijke kracht en liefde voor jezelf? En met de mensen rondom jou zodat je meer vreugde, begrip, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en harmonie kunt beleven samen?

Heb jij al een start gemaakt met Verbindende Communicatie en merk je dat het soms al gaat zoals je wenst, en in andere situaties nog uitdagend voor je is?

Wil jij je graag verder bekwamen in de toepassing van dit gedachtegoed zodat plezier en vreugde in je relaties zullen toenemen? Wil jij Verbindend Communiceren verder integreren in je dagdagelijkse leven?

Tijdens dit jaartraject gaan we samen op weg gedurende twaalf dagen, verspreid over een jaar.
Het ontwikkelen van een gezonde relatie met jezelf en de ander staat tijdens dit jaar centraal. We gaan verschillende thema's verder uitdiepen.
Dit is een intensief integratietraject.


Inhoud Jaartraining (12 dagen)

• Helder maken van persoonlijke groeikansen en afstemmen met de groep
• Jezelf beter leren kennen en leren op een verbindende manier te kunnen verwoorden wat er in je omgaat. Leren verbinding te kunnen maken en blijven
behouden met jezelf alsook met de ander.
• Verdere uitdieping van verschillende thema’s die we samen afspreken tijdens het eerste blok, bijvoorbeeld:
Oordelen over jezelf en de ander transformeren - leren ‘nee’ zeggen en ontvangen -
SOS zelfempathie - omgaan met overmacht-situaties, met schuld/schaamte en
boosheid, screaming in Giraffe - empathie en mededogen - intieme relaties -
opvoeden van kinderen - transformeren van vijandbeelden - beschermende- versus
straffende macht - scary honesty - vergeving, heling en uiten van waardering in GC -
verbindend keuzes maken - innerlijke bemiddeling bij conflict - integreren positieve
interne dialoog - transformeren van kernovertuigingen.
• Aanleren en toepassen van diverse stoelenprocessen
• Aanleren en toepassen van helingsprocessen door middel van empathie
• Integratie groeikansen en afronding wensen van deelnemers
• Groeiwerk om tussentijds te doen, vormen van empathiegroepjes, onder andere oefenen in empathiegesprekken

Voor wie:

De jaartraining is bedoeld voor ieder die zich op persoonlijk en/of professioneel vlak verder wil bekwamen in het gedachtegoed van Verbindend/Geweldloos Communiceren.


Verzoek voor deelname:

Om vruchtbaar te kunnen deelnemen aan deze Jaartraining is het nodig om reeds enige kennis te hebben van de 4 stappen en hun valkuilen, alsook basiskennis van empathie en zelfempathie. Dit kan je bekomen door bijvoorbeeld een introductie-training en een tweedaagse verdieping te volgen bij Peggy zelf of een collega.
Heb je iets gelijkwaardigs gedaan of twijfel je over je mogelijkheid tot deelname, neem dan contact op met ons om dit samen te bekijken www.groeinatuurlijk.be .

Studie-belasting:

In totaal volg je 72 lesuren. Hiernaast krijg je de gelegenheid om je groeikansen zo optimaal mogelijk te maken door deel te nemen aan een groeigroepje waarmee je tussentijds samenkomt en oefent. Voor het uitvoeren van het groeiwerk en de werking van je groeigroepje kan je rekenen op ongeveer 50 uren. Uiteraard bepaal je hierin zelf de hoeveelheid uren die je bereid bent hieraan te besteden.


Certificaat:

Na afloop van deze training ontvang je een certificaat waarop het aantal lesuren vermeld staan.

Begeleiding: Peggy Quaaden, gecertificeerd trainer in Geweldloze Communicatie, aangesloten bij CNVC, en bezielster van Groei-Natuurlijk (www.groei-natuurlijk.be)

Data: 12 dagen, telkens van 9.30u tot 17u

2019: 17-18 januari, 15 februari, 15 maart, 5 april, 17 mei, 7 juni, 5 juli, 6 september, 11 oktober, 8 november, 6 december

Plaats: De Walnoot - Ruimte voor Levenskunst, Hanendreef 135, 2930 Brasschaat

Prijs: 1740 €, inclusief 21% BTW (excl. BTW: 1438 €)

Inschrijven:

- door je aan te melden via E-mail levenskunst@dewalnoot.be én de betaling van het voorschot van 290 € op rek. BE42 0011 9789 7254 van De Walnoot, met vermelding van jouw naam en de cursusdatum.

- Aangezien elke samenkomst verder bouwt op de vorige, schrijf je in voor de ganse reeks. Gespreid betalen is mogelijk, indien nodig. Elke samenkomst, inclusief de eerste, betaal je dan voor de volgende telkens 145 €. Aangezien je reeds een voorschot betaalde bij inschrijving moet er dus op de laatste samenkomst niet meer betaald worden.

 

Omgaan met schuld, schaamte en boosheid.
Verdieping 2 Verbindende Communicatie

met Peggy Quaaden, gecertificeerd trainer NVC

Leeft er boosheid in jou die je wel wil loslaten, maar je weet niet hoe?
Wil jij graag verder met je leven maar draag je een last met je mee waarvan het je op dit moment maar niet lukt om die achter je te laten?
Heeft verdriet een zware impact op je leven waardoor vreugde ervaren haast onmogelijk is op dit moment?
Geef jij jezelf steeds op je kop voor van alles en nog wat en ben je al die schuld- en/of schaamtegevoelens beu?

Heb je al minimaal vier dagen training gevolgd in Verbindende/Geweldloze Communicatie en ben jij klaar voor transformatie?
Wil je je graag verdiepen in thema’s zoals boosheid, schuld en schaamte om er anders mee om te kunnen gaan?
Dan is deze tweedaagse training vast iets voor jou.

Het thema boosheid, schuld en schaamte gaan we tijdens deze tweedaagse training samen uitdiepen en je krijgt hierbij de gelegenheid om oude pijn, boosheid, irritatie enz. op te ruimen. Dit alles vanuit het bewustzijn van het gedachtegoed van Marshall B. Rosenberg. Tijdens deze training werken we o.a. met de nvc dance-floors, ontwikkeld door de gecertificeerde trainers Bridget Belgrave en Gina Lawrie.

Inhoud Verdiepingsmodule 2: ‘Omgaan met boosheid, schuld en schaamte’

• Theorie rond de belevingen van boosheid, schuld, schaamte, depressie bekeken vanuit Geweldloze Communicatie
• Aanleren en toepassen stappenproces/dansvloer rond boosheid, schuld, schaamte alsook depressie
• Aanleren en toepassen stappenproces/dansvloer rond het transformeren van pijn.

Na afloop van deze training ontvang je een certificaat van deelname.

Mogelijk vervolgtraject

Als je Verbindend Communiceren wil integreren in je leven zodat het een automatisme wordt om op deze manier te gaan denken en handelen, dan kan je na deze training deelnemen aan de jaartraining ‘Verbindend Communiceren, op een natuurlijke wijze groeien in gezonde relaties!’

Praktisch

Datum: wellicht opnieuw gepland in 2019, telkens van 9.30u tot 17u

Plaats: De Walnoot - Ruimte voor Levenskunst, Hanendreef 135, 2930 Brasschaat

Prijs: 205 €

Inschrijven: door je aan te melden via E-mail levenskunst@dewalnoot.be én de betaling van een voorschot van 90 € op rek. 001-1978972-54 van De Walnoot, met vermelding van jouw naam en de cursusdatum.

Voorwaarde tot deelname: om vruchtbaar te kunnen deelnemen aan deze verdiepings-tweedaagse is het nodig vooraf minstens vier dagen training Geweldloze Communicatie gevolgd te hebben.

Begeleiding: Peggy Quaaden, gecertificeerd trainer in Geweldloze Communicatie, aangesloten bij CNVC, en bezielster van Groei-Natuurlijk (www.groei-natuurlijk.be)

 

Vervolg-tweedaagse
Verbindende/Geweldloze Communicatie

met Peggy Quaaden, gecertificeerd trainer NVC


Ben je vertrouwd met het gedachtegoed van de
Verbindende Communicatie maar is de toepassing ervan in
het dagelijks leven nog moeilijk?
Wil je graag je vermogen om empathisch te luisteren verbeteren?
Wil je oefenen in het beter formuleren van je mening zonder de verbinding met de andere te verliezen?
Wil je ook kijken voorbij gelijk/ongelijk?


Inhoud

Tijdens deze tweedaagse gaan we oefenen, oefenen, oefenen... We zetten de verworven kennis uit de introductie tweedaagse om in DOEN om op die manier nieuwe vaardigheden te oefenen, te integreren en te verankeren. Deelnemers krijgen ruim de mogelijkheid om met eigen (werk-)situaties aan de slag te gaan in de diverse oefeningen.
Zo leren we omgaan met de oordelen die bij ieder van ons door ons hoofd schieten. We leren ook op een andere manier omgaan met oordelen die onze kant opkomen. Hoe beter luisteren zodat de ander beter kan praten, hoe beter praten zodat de ander beter kan luisteren?

Voorwaarde tot deelname

Je kan aan deze tweedaagse deelnemen als je reeds een introductiecursus volgde in Verbindende Communicatie. Opdat deze training ook voor jou zinvol zou zijn, is het belangrijk dat je vertrouwd bent met het model. Bij twijfel neem je best even contact met Peggy zelf (www.groeinatuurlijk.be).

Methodiek

Je gaat aan den lijve ervaren wat Verbindende Communicatie voor jou kan betekenen. We doen dit via rollenspelen in kleine groepjes, inleefoefeningen, uitwisseling, luisteroefeningen, visualisaties, de dansvloeren, die trouwens niks met dansen te maken hebben (voor meer info zie: www.nvcdancefloors.com).

Praktisch

Datum: wellicht opnieuw gepland in najaar 2019, telkens van 9.30u tot 17u

Plaats: De Walnoot - Ruimte voor Levenskunst, Hanendreef 135, 2930 Brasschaat

Prijs: 205 €, incl. 21% BTW

Inschrijven: door je aan te melden via E-mail levenskunst@dewalnoot.be én de betaling van een voorschot van 90 € op rek. BE42 0011 9789 7254 van De Walnoot, met vermelding van jouw naam en de cursusdatum.

Begeleiding:
Peggy Quaaden, gecertificeerd trainer in Geweldloze Communicatie aangesloten bij CNVC, en bezielster van Groei-Natuurlijk (www.groei-natuurlijk.be)

 

Kleine kinderen, grote gevoelens
Omgaan met (heftige) emoties bij jonge kinderen (0 tot 8 jaar)

Van alle gedragingen die kinderen stellen zijn huilen en driftbuien voor ouders misschien wel de moeilijkste om mee om te gaan. Ouders kunnen totaal uit het veld geslagen zijn door nachtelijke huilbuien, driftbuien van een tweejarige of het aanhoudend gejengel van een kleuter. Deze uitingen van angst, verdriet en woede worden vaak geklasseerd onder de noemer ‘wangedrag’. Meestal raadt men aan om huilen en driftbuien te negeren, te bestraffen of liefst zo snel mogelijk te beëindigen. Hiermee is er geen aandacht voor de mogelijke positieve kracht van huilen in het leven van jonge kinderen.

In de workshop ‘Kleine kinderen, grote gevoelens’ gaan we op zoek naar de oorzaken van huilen en driftbuien, het doel en de betekenis ervan en de rol van ouders tijdens het uiten van heftige emoties.

De workshop vertrekt vanuit de principes van Aware Parenting. Deze praktische opvoedingsfilosofie werd ontwikkeld door de Amerikaans-Zwitserse ontwikkelingspsychologe Aletha Solter (Californië, VS). De nadruk ligt op de emotionele behoeften van kinderen. Aandacht voor emoties als angst, verwarring, boosheid en verdriet zijn hierin cruciaal. Aware Parenting daagt uit om verder te kijken dan het zichtbare gedrag van kinderen en te focussen op de onderliggende gevoelens die dit gedrag veroorzaken.

Begeleiding: Liesbeth Stessens (°1975) is master in de geschiedenis (1997), Aware Parenting Instructor (2010) en HBR-trainer (Huilen, Boos zijn, Ruzie; 2006). Zij geeft vorming rond opvoeding en begeleidt ouders met opvoedingsvragen. Daarnaast is zij leerkracht in het secundair onderwijs en samen met haar man trotse ouder van twee dochters.

Datum: voorlopig nog niet gepland, van 10u tot 13u

Prijs: 45 € p.p. - 75 € per koppel (incl. 21% BTW)

Coördinatie: Sara Debruyne

Plaats: De Walnoot vzw - Ruimte voor Levenskunst

Inschrijving: door aanmelding bij De Walnoot: 03/653.47.53 - levenskunst@dewalnoot.be
en door overschrijving van 15 € voorschot op rekening BE42 0011 9789 7254 van De Walnoot met vermelding van jouw naam en 'workshop 30/9'.

 

Opvoeden zonder straffen of belonen
interactieve workshop o.l.v. Liesbeth Stessens

Wanneer kinderen zich niet gedragen zoals wij dat wensen zijn we vaak geneigd hen te straffen, in de hoop dat het ongewenste gedrag stopt. Als kinderen ‘braaf’ zijn, krijgen ze een beloning. Misschien is het zinvol eens te gaan kijken waarom kinderen zich op bepaalde momenten moeilijk, lastig of onaangepast gedragen? Als we de dieperliggende oorzaken voor dit gedrag kunnen achterhalen, blijkt straffen of belonen veelal overbodig. Bovendien straffen en belonen we steeds vanuit onze machtspositie als opvoeder, wat een relatie van verbondenheid in de weg kan staan.

We bekijken in deze workshop de vier opvoedingsstijlen van Thomas Gordon en de gevolgen daarvan op het kind, op de ouder én op de relatie. We staan stil bij de gevolgen van straffen en belonen. We proberen de oorzaken te achterhalen van ongewenst gedrag en leiden hieruit mogelijke ‘oplossingen’ af. En last but not least: wat kan je als opvoeder doen om ‘lastig’ gedrag zoveel mogelijk te voorkomen?

Na deze workshop kan een praktijkavond ingelast worden om in te gaan op concrete situaties en de opgedane kennis toe te passen.

Begeleiding: Liesbeth Stessens (°1975) is master in de geschiedenis (1997), Aware Parenting Instructor (2010) en HBR-trainer (Huilen, Boos zijn, Ruzie; 2006). Zij geeft vorming rond opvoeding en begeleidt ouders met opvoedingsvragen. Daarnaast is zij leerkracht in het secundair onderwijs en samen met haar man trotse ouder van twee dochters.

Datum: voorlopig nog niet gepland, van 10u tot 13u

Prijs: 45 € p.p. - 75 € per koppel

Inschrijving: door aanmelding bij De Walnoot: 03/653.47.53 - levenskunst@dewalnoot.be
en door overschrijving van 15 € voorschot op rekening BE42 0011 9789 7254 van De Walnoot met vermelding van jouw naam en 'workshop 02/12'.


De taal van huilen

(Baby’s tot 1,5 jaar)


Huilen is voor een baby de enige manier om kenbaar te maken dat er iets scheelt. Een baby beschikt nog niet over andere communicatiemogelijkheden om duidelijk te maken dat hij honger of kou heeft, geknuffeld wil worden of zich alleen voelt. Daarnaast is huilen voor de mens een natuurlijk herstelmechanisme om zichzelf te helen van opgelopen stress en trauma. Het is heel noodzakelijk voor een kind om - nadat al zijn (voornamelijk fysieke) behoeften vervuld zijn - te kunnen wenen in de armen van een vertrouwde verzorger. Zo kan het lichaam van het jonge kind zich vrijmaken van opgehoopte spanning, wat bijdraagt tot zowel de fysieke als emotionele gezondheid. Als ouder is het belangrijk een veilige omgeving te creëren waarin alle gevoelens van het kind aanvaard worden en waarin met volle aandacht en liefde geluisterd wordt naar het huilen van het kind.

In deze workshop richten we ons op de oorzaken van huilen. We bekijken de misverstanden die er bestaan over huilen en staan stil bij wat er lichamelijk gebeurt wanneer een mens huilt. Wat kunnen wij als opvoeder doen om spanning en stress in het leven van onze baby zoveel mogelijk te voorkomen? We bespreken wat een huilende baby nodig heeft en hoe er vaak aangeleerd wordt dit huilen te onderdrukken. Tenslotte richten we ons op de lichamelijke en psychologische voordelen van huilen.

Begeleiding:

Liesbeth Stessens (°1975) is master in de geschiedenis (1997), Aware Parenting Instructor (2010) en HBR-trainer (Huilen, Boos zijn, Ruzie; 2006). Zij geeft vorming rond opvoeding en begeleidt ouders met opvoedingsvragen. Daarnaast is zij leerkracht in het secundair onderwijs en samen met haar man trotse ouder van twee dochters.

PRACTISCHE INFO:

Baby’s tot 6 maanden zijn mee welkom. Indien voor de andere deelnemers het luisteren
te veel verhinderd wordt, vragen we om eventjes met uw kindje de zaal te verlaten tot het weer rustig is en u weer kan inpikken.

Datum: voorlopig nog niet gepland
van 10u tot 12u en van 12.45u tot 14.45u

Prijs: 40 € p.p. - 75 € per koppel (incl. 21% BTW)

Coördinatie: Sara Debruyne

Locatie: De Walnoot vzw - Ruimte voor Leven kunst, Hanendreef 135, 2930 Brasschaat

Info & Inschrijven: Inschrijven kan door je telefonisch (03/653.47.53) of per E-mail aan te melden in De Walnoot en door 10 € voorschot over te schrijven op rekening van De Walnoot 001-1978972-54 met vermelding van je naam en de cursusdatum.

 

Vedic Art

Een ont-moeting tussen kunst en persoonlijke ontwikkeling, een ontmoeting ook tussen Oost en West.
De methode is gebaseerd op 17 principes, die duizenden jaren oud zijn en afkomstig zijn uit de Vedische filosofie (Indië). De Vedas leren ons dat alles wat we nodig hebben om als scheppende mens te kunnen creëren reeds in ieder van ons aanwezig is.
De principes zijn dus van Oosterse oorsprong.
Om de principes te kunnen toepassen, maakte de Zweedse kunstenaar Curt Källman, begeleid door Maharishi Mahesh Yogi (gekend van de transcendente meditatie), er een methode van. Hij zocht en maakte bij elk principe artistieke oefeningen. Deze zijn dus van Westerse oorsprong.

Via 17 stappen ga je op weg om deze verborgen kennis te herinneren en de natuurlijke wetten die in ons aanwezig zijn te activeren.
Door de oefeningen te doen en alle principes te doorlopen, ontstaat er een proces, op je doek, en/of in jezelf.
Al schilderend duiken gevoelens en belevingen op, je komt meer en meer thuis bij jezelf, in je eigen stilte en tegelijk ervaar je het hele proces van creatie.

Vedic Art is er voor iedereen. Je hoeft helemaal geen voorafgaande schilder-ervaring te hebben. Vedic Art leert je ook niet schilderen, het is geen technische cursus, maar wel een methode die jou via het schilderen in 17 stappen de weg toont naar jezelf.

Praktisch

Datum: 24 - 28 juli 2017, telkens van 10u tot 17u

Prijs: 250 € (incl. 21% BTW)

Begeleiding: Elke Robbrecht, Vedic Art teacher

Info & inschrijving:
Je kan je telefonisch of per E-mail aanmelden in De Walnoot en je inschrijving bevestigen door 50 € voorschot over te schrijven op rekening van De Walnoot BE42 0011 9789 7254 met vermelding van je naam en ‘vedic art 24/7’.
De Walnoot vzw - 03/653.47.53 - levenskunst@dewalnoot.be

Materiaal: na inschrijving ontvang je nog een mail met praktische info, o.a. omtrent het zelf mee te brengen materiaal.

 

 

2 dagen rond ‘What the BLEEP do we know?’

Waardoor is het zo moeilijk om daadwerkelijk tot verandering te komen?
Waarom hervallen we steeds in dezelfde gedragspatronen?
Wat zijn emoties precies?
Welke functie vervullen ze binnen onze evolutie, en hoe kunnen ze anderzijds remmend inwerken op veranderingsprocessen?
Hoe kunnen onze gedachten en overtuigingen invloed hebben op de werkelijkheid?

Al deze vragen komen aan bod in deze interactieve tweedaagse.

Het boek ‘What the Bleep do we know?’ (William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente), naar de gelijknamige film, is de inspiratiebron van waaruit we met deze vragen zullen bezig zijn. De inhoud van dit boek is een schitterende combinatie van wetenschap en spiritualiteit.
De wetenschappers die erin aan het woord komen onthullen nieuwe en belangrijke inzichten en bieden ons zodoende concrete mogelijkheden en werkvormen tot werkelijke verandering.

Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze vooral volgende vier hoofdstukken van het boek enkele malen hebben gelezen:
- Brein 101
- Emoties
- Verslavingen
- Verlangen, keuze, intentie, verandering.

Om het interactief karakter van deze cursus te bevorderen wordt het aantal deelnemers beperkt tot 12.

Praktische info

Data: nog niet gepland

Telkens van 9.30u – 16.30u.
Tussendoor voorzien we een uur pauze om samen een meegebrachte picknick te eten.

Begeleiding: Anita Van Broeck

Prijs: 140 €

Inschrijving:
Inschrijven kan door je telefonisch of per E-mail aan te melden in De Walnoot en door 70 € voorschot over te schrijven op rekening 001-1978972-54 van De Walnoot met vermelding van je naam en ‘Bleep’.

 

Algemeen annuleringsbeleid

Bij annulering binnen de maand voor de aanvang van de cursus wordt 15 € ingehouden voor administratieve kosten. Annulering in de laatste week voor de aanvang van de cursus kost 25 €.
Bij afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging vervalt het ganse reeds betaalde voorschot.
Indien de cursus onverwacht niet kan doorgaan wordt het reeds betaalde cursusgeld onmiddellijk en integraal terugbetaald.

 

 


De Walnoot Hanendreef 135, B-2930 Brasschaat, tel. 03/653.47.53  -  Copyright © 2009 De Walnoot vzw